Please find below our current training offering (in Dutch)

Training: Cyber agent bootcamp

Inmiddels bestaan er talloze trainingen over het onderwerp rechercheren op internet. Deelnemers leren daar hoe en waar ze moeten zoeken naar informatie in bronnen die zich bevinden op webpagina’s en apparatuur die is aangesloten op het internet. Wat ze niet leren is hoe ze informatie via internet kunnen inwinnen door te communiceren met andere gebruikers […]

Seminar: Human intelligence in cyberspace

Opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten verzamelen informatie en inlichtingen uit een reeks van verschillende bronnen, die traditioneel allemaal met een “-INT” worden aangeduid. OSINT (Open source intelligence) inlichtingen uit openbare bronnen en HUMINT (Human Intelligence) inlichtingen uit menselijke bronnen (bijvoorbeeld spionnen) zijn de meest bekende vormen van intelligence. Met de komst van het internet hebben deze […]