Training

Seminar: Human intelligence in cyberspace

Opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten verzamelen informatie en inlichtingen uit een reeks van verschillende bronnen, die traditioneel allemaal met een “-INT” worden aangeduid. OSINT (Open source intelligence) inlichtingen uit openbare bronnen en HUMINT (Human Intelligence) inlichtingen uit menselijke bronnen (bijvoorbeeld spionnen) zijn de meest bekende vormen van intelligence. Met de komst van het internet hebben deze bronnen een nieuwe dimensie gekregen. Voor het verwerven van inlichtingen uit open bronnen op internet zijn inmiddels talloze oplossingen beschikbaar in de vorm van software die hetzij als dienst hetzij in eigen beheer wordt gebruikt. Maar hoe zit het met de verwerving van inlichtingen uit menselijke bronnen via het internet? In nieuwsberichten wordt gerefereerd aan anonieme operaties in bijvoorbeeld chatrooms, sociale media en instant messaging. Hoe werkt dit in de praktijk? Wat zijn de risico’s, welke gereedschappen en technieken bestaan er en hoe kunnen teams van meerdere onderzoekers gecoördineerd samenwerken? Hoe kunt u uw organisatie daarop inrichten?

Doelgroep

Beslissers, managers en beleidsmedewerkers die betrokken zijn bij het verwerven van inlichtingen bij opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Duur

½ dag

Locatie

HSD Campus van The Hague Security Delta, Maria van Pruisenweg 104, Den Haag.

Inhoud

  • Het verzamelen van inlichtingen uit menselijke bronnen via internet.
  • Voorbeelden van succesvolle operaties op het internet.
  • Hoe kunnen moderne technieken operaties ondersteunen.
  • Risico’s, voordelen en kosten.
  • Implementeren en faciliteren van operaties in een organisatie

 

Resultaat

Na het seminar heeft de deelnemer inzicht in de (on)mogelijkheden van computerondersteunde human intelligence via internet. De deelnemer is in staat om voor de eigen organisatie of afdeling onderzoeken of en op welke manier “human intelligence in cyberspace” processen op een veilige, efficiënte en betaalbare wijze ondersteund kunnen worden.

Kosten

€ 295 per deelnemer

Vorm

Presentaties en discussie. Dit seminar kan ook als in-company seminar worden aangeboden en in overleg op maat worden gemaakt. Neem contact op voor het maken van een offerte voor uw organisatie.

Registratie via ons standaard contact formulier.